เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ข่าวสาวและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา
แนะนำเกี่ยวกับ โรงเรียนจินดาพร
สารจากผู้รับใบอนุญาต

" รากฐานของตึกอยู่ที่อิฐ รากฐานของชีวิตอยู่ที่การศึกษา "

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด และมีมาตรฐานสากล โดยมุ่งให้เด็กทุกคนมีความรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับเด็กทุกคน โรงเรียนอนุบาลจินดาพรตระหนัก และให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้

ทำให้โรงเรียนอนุบาลจินดาพรประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองตลอดมา

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ร้อยตรีจินดา ตันตราจิณ

ผู้รับใบอนุญาต

วางรากฐานอนาคตให้บุตรหลานของท่าน วันนี้ที่... โรงเรียนจินดาพร

มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบของนักเรียน ดูแลความปลอดภัย และเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด

 

" โลกแห่งจิตนาการคงกว้างไกลไร้ขอบเขต ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างสานต่อการเรียนรู้ให้เด็กน้อยได้เติบโตในโลกแห่งการศึกษาอย่างสมบูรณ์ "ว่ายน้ำ

การเรียนว่ายน้ำ

ข่าวสารและกิจกรรม
คู่มือผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566
15 พฤษภาคม 2566

คู่มือผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

ทัศนศึกษา แผนกอนุบาล
23 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนจินดาพร แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ทัศนศึกษา แผนกประถม
23 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนจินดาพร แผนกประถม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

พิธีมอบประกาศนียบัตร
23 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นอนุบาล 3

กีฬาสี แผนกอนุบาล
23 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนจินดาพร แผนกอนุบาล

กีฬาสี แผนกประถมศึกษา
23 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนจินดาพร แผนกประถมศึกษา 

Open house
23 กุมภาพันธ์ 2566

บรรยากาศกิจกรรม Open house โรงเรียนจินดาพร แผนกอนุบาล

Open house
23 กุมภาพันธ์ 2566

บรรยากาศกิจกรรม Open house โรงเรียนจินดาพร แผนกประถม

ตรวจสุขภาพประจำปี
23 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสุขภาพประจำปี โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลวิภาราม

Project Approach
23 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนจินดาพรสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการทำ Project Approach

Project Approach
23 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนจินดาพรแผนกอนุบาลและแผนกประถมสนับสนุนให้มีการเรียนรู้โดยมีวิทยากรจากภายนอกมาช่วยสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

Summer 2023
23 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนจินดาพรจัดหลักสูตรเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน สำหรับระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ซึ่งจะมีคาบเรียนวิชาการได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, English อีกทั้งเสริมด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เปิดเรียนวันที่ 7 มีนาคม - 7 เมษายน 2566 เวลาเรียน 8:00 - 15:00 น.

 

การแข่งขันจักรยาน
16 ธันวาคม 2565

การแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ สนามจักรยานขาไถ สวนกีฬากมล (เอฟบีที) ถ.สุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัทโรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด

ประกวดแข่งขันวงดนตรี VAMC MUSIC COMPETITION 2022
16 ธันวาคม 2565

ร่วมประกวดแข่งขันวงดนตรี VAMC MUSIC COMPETITION 2022 (5th) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยเข้าแข่งขันประเภทวงดนตรีสตริงคอมโบ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

กิจกรรมเช้าวันศุกร์ แผนกอนุบาล
16 ธันวาคม 2565

กิจกรรมเช้าวันศุกร์ ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว เรียนรู้กิจกรรมที่เด็กๆทำในวันพ่อ เช่น การทำบุญตักบาตร ทำการ์ดวันพ่อ และทำกิจกรรมดีๆนอกบ้านกับครอบครัว นอกจากนี้ เด็กๆยังได้เรียนรู้วิธีการบอกรักพ่อเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน

กิจกรรมประกวดมารยาทงาม
16 ธันวาคม 2565

กิจกรรมประกวดมารยาทงาม นักเรียนได้เรียนรู้การไหว้ การเดิน และการกราบที่ถูกวิธี

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
16 ธันวาคม 2565

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม ของลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.3 - ป.5 โรงเรียนจินดาพรและโรงเรียนจินดาศึกษา

กิจกรรมวันลอยกระทง ประถมศึกษา
16 ธันวาคม 2565

แต่งกายสวยงามสดใสต้อนรับกิจกรรมวันลอยกระทง วันนี้เราได้เรียนรู้ในฐานกิจกรรม และสนุกสนานกับวงดนตรี

กิจกรรมวันลอยกระทง อนุบาล
16 ธันวาคม 2565

แต่งกายสวยงาม สดใส ต้อนรับกิจกรรมวันลอยกระทง วันนี้เราได้เรียนรู้ในฐานกิจกรรม สนุกสนานกับวงดนตรี และลอยกระทงที่สระน้ำจำลอง

คลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน
07 พฤศจิกายน 2565

ขอขอบคุณคลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ สาขาพระโขนง ที่ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (วันที่ 20 - 21 กันยายน 2565)


ถ้าคุณมีข้อสงสัย? หรือต้องการติดต่อเรา


หรือติดต่อ