ข่าวสารและกิจกรรม
sasdasdads

28 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:16 น.

ตรวจคัดกรองวัดค่าสายตา แว่นสายตาสําหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติเชิงรุกในโรงเรียน 

ระดับชั้น อ.1 - ป.6

ได้แก่ ตรวจวัดสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง เด็กนักเรียนที่มีค่าสายตาผิดปกติ จะมีการตัดแว่นตาฟรีตามสิทธิ สปสช. สําหรับเด็กที่มีค่าสายตาผิดปกติ โดย สหคลินิกสุวรรณภูมิเฮลท์เมด

sasdasdads

28 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:14 น.

วงโยธวาทิตโรงเรียนจินดาพร
** รับสมัครสมาชิกใหม่ ป.1 - ป.5
** ยืนยันสถานภาพสมาชิกเดิม ป.2 - ป.6

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านดนตรีได้ฝึกความกล้าแสดงออก และส่งเสริมให้เป็นความสามารถพิเศษโดยในปีการศึกษา 2567 นี้ ทางโรงเรียนจัดซื้อเครื่องดนตรีชนิดเครื่องเป่าลมไม้และลมทองเหลืองเพิ่มเติม

sasdasdads

28 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:13 น.

กิจกรรมรักการออม ปีการศึกษา 2567 

sasdasdads

24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:54 น.

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2566 (SELF - ASSESSMENT REPORT : SAR) โรงเรียนจินดาพร

sasdasdads

17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:18 น.

คู่มือผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567 ระเบียบการและแนวปฏิบัติโรงเเรียนจินดาพร

sasdasdads

17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:07 น.

ระเบียบจราจรโรงเรียนจินดาพร ปีการศึกษา 2567 (แผนกอนุบาลและแผนกประถม)

sasdasdads

17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:02 น.

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล , อนุบาลปีที่ 1 - 3 , ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 หลักสูตร สามัญ , MEP , ESL

sasdasdads

25 กันยายน 2566 เวลา 11:10 น.

หลักสูตร "October Camp 2023" ชั้น ตอ.-ป.6 **รับสมัครนักเรียนของโรงเรียนและบุคคลภายนอก**

 

 

sasdasdads

14 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:34 น.

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
โดยคลินิกทันตกรรมฟอร์จูนเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก #สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีบทบาทหน้าที่ในการบริการจัดการเพื่อกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นปฐมภูมิและประถมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 6 เป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโตของร่างกายรวมถึงฟันและขากรรไกร จำเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เพราะหากมีฟันผุและปล่อยไว้จนลุกลาม ก็อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ จึงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมาย

sasdasdads

14 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:32 น.

ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมทัศนศึกษา"
       ประจำปีการศึกษา 2566
เตรียมรับประสบการณ์ ความเพลิดเพลินและจุดประกายความอยากรู้เกี่ยวกับมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในมหาสมุทรกันนะคะ 

sasdasdads

14 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:31 น.

 ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 

เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้

sasdasdads

15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:43 น.

คู่มือผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

sasdasdads

23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:41 น.

โรงเรียนจินดาพรจัดหลักสูตรเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน สำหรับระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ซึ่งจะมีคาบเรียนวิชาการได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, English อีกทั้งเสริมด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เปิดเรียนวันที่ 7 มีนาคม - 7 เมษายน 2566 เวลาเรียน 8:00 - 15:00 น.

 

sasdasdads

07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:15 น.

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจินดาพรจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ทั้งแผนกอนุบาลและแผนกประถม

 

sasdasdads

07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:14 น.

โรงเรียนปิดทำการระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 65 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ ได้จัดวันสอนชดเชยจำนวน 3 วัน ได้แก่ 12 ธ.ค. (วันจันทร์; หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ), 7 ม.ค. (วันเสาร์), และ 16 ม.ค. (วันจันทร์, วันครู) โดยในวันดังกล่าวมีเรียนพิเศษเย็นและรถรับ-ส่งบริการตามปกติ

sasdasdads

07 กันยายน 2565 เวลา 14:37 น.

โรงเรียนจินดาพรจัดการแข่งขันนำเสนอผลการศึกษาการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 2565 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3
วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5

sasdasdads

04 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:19 น.

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

     Self-Assessment Report : SAR

         ประจำปีการศึกษา 2564

sasdasdads

21 เมษายน 2565 เวลา 11:09 น.

กำหนดการฉบับ update สำหรับเดือน เม.ย. - พ.ค. 2565 

กิจกรรมปฐมนิเทศและพบครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2565 โดยเลื่อนจาก 25-29 เม.ย. เป็น 2-6 พ.ค.

sasdasdads

21 เมษายน 2565 เวลา 11:06 น.

แนวปฏิบัติสำหรับการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน Summer Camp 2022

 

sasdasdads

07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:15 น.

. .โรงเรียนจินดาพรและโรงเรียนในเครือ จัดกิจกรรมทำบุญมอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุทุกคน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจเมตตาและรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม โรงเรียนจะดำเนินการรวบรวมและนำไปส่งมอบในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

sasdasdads

07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:10 น.

"Project Approach"

สนุกกับการศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่แต่ละห้องสนใจ..

นำเสนอหัวข้อและผลการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ นำความรู้เดิมมาพัฒนาเพื่อต่อยอดได้อย่างสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

sasdasdads

07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:01 น.

"วันตรุษจีน" 

sasdasdads

18 มกราคม 2565 เวลา 14:20 น.

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น เตรียมอนุบาล, อ.1-อ.3, และ ป.1-ป.5 เปิดสอน   3 หลักสูตร ได้แก่ Regular Program (RP), Mini English Program (MEP), และ English as Second Language (ESL) ชั้น อ.1 และ ป.1 รับจำกัด จำนวนชั้นละ 5 ห้องเรียน สอบถามระเบียบการและนัดเยี่ยมชมโรงเรียน โทร. 02 337 4989-90 (แผนกอนุบาล, ซ.ทุ่งเศรษฐี    แยก 39) และ 02 102 8057-58 (แผนกประถม, ซ.ทุ่งเศรษฐี แยก 19) เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น., เสาร์ 08.00-14.00 น.

sasdasdads

20 ธันวาคม 2564 เวลา 16:26 น.

คู่มือผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564

 

sasdasdads

19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:33 น.

แนวปฎิบัติการเปิดเรียนแบบ On-site 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนจินดาพรขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ ได้มาอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากร เรื่องการใช้ชุดตรวจ ATK และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ครูและบุคลากรทุกคนได้ตรวจหาเชื้อโควิดด้วย      ชุดตรวจ ATK และรายงานผลการตรวจต่อกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยค่ะ

sasdasdads

05 สิงหาคม 2564 เวลา 10:17 น.

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

     Self-Assessment Report : SAR

         ประจำปีการศึกษา 2563

sasdasdads

13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:47 น.

   - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด -
            ของเชื้อโรคโควิด 19


      โรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน
เป็น online
โดยทุกระดับชั้นจะมีการเรียนการสอน
 ผ่าน โปรแกรม zoom มีการบันทึกวิดีโอการสอน
           และโพสในกลุ่มปิดของห้องเรียน


         ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2564         

sasdasdads

12 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:32 น.

     มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา      

              โรงเรียนจินดาพร
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น เตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-อนุบาล 3
         ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-4

หลักสูตร 

Regular Program (RP)

Mini English Program (MEP)

English As Second Language (ESL)

 

sasdasdads

19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:11 น.

ปิดเทอมก็ยังสนุก!! 

โรงเรียนจินดาพรจัดแคมป์ช่วงปิดเทอม November Camp 2020 สำหรับน้องๆ เตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-3, และพี่ประถม 1-3

มีทั้งการเรียนวิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมความรู้เรียนต่อเทอมต่อไป, เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน อีกทั้งกิจกรรมมากมาย เช่น งานศิลปะ งานประดิษฐ์ ทำอาหาร แดนซ์ และว่ายน้ำ