ข่าวสารและกิจกรรม
sasdasdads

21 เมษายน 2565 เวลา 11:09 น.

กำหนดการฉบับ update สำหรับเดือน เม.ย. - พ.ค. 2565 

กิจกรรมปฐมนิเทศและพบครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2565 โดยเลื่อนจาก 25-29 เม.ย. เป็น 2-6 พ.ค.

sasdasdads

21 เมษายน 2565 เวลา 11:06 น.

แนวปฏิบัติสำหรับการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน Summer Camp 2022

 

sasdasdads

07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:15 น.

. .โรงเรียนจินดาพรและโรงเรียนในเครือ จัดกิจกรรมทำบุญมอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุทุกคน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจเมตตาและรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม โรงเรียนจะดำเนินการรวบรวมและนำไปส่งมอบในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

sasdasdads

07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:10 น.

"Project Approach"

สนุกกับการศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่แต่ละห้องสนใจ..

นำเสนอหัวข้อและผลการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ นำความรู้เดิมมาพัฒนาเพื่อต่อยอดได้อย่างสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

sasdasdads

07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:01 น.

"วันตรุษจีน" 

sasdasdads

18 มกราคม 2565 เวลา 14:20 น.

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น เตรียมอนุบาล, อ.1-อ.3, และ ป.1-ป.5 เปิดสอน   3 หลักสูตร ได้แก่ Regular Program (RP), Mini English Program (MEP), และ English as Second Language (ESL) ชั้น อ.1 และ ป.1 รับจำกัด จำนวนชั้นละ 5 ห้องเรียน สอบถามระเบียบการและนัดเยี่ยมชมโรงเรียน โทร. 02 337 4989-90 (แผนกอนุบาล, ซ.ทุ่งเศรษฐี    แยก 39) และ 02 102 8057-58 (แผนกประถม, ซ.ทุ่งเศรษฐี แยก 19) เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น., เสาร์ 08.00-14.00 น.

sasdasdads

20 ธันวาคม 2564 เวลา 16:26 น.

คู่มือผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564

 

sasdasdads

19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:33 น.

แนวปฎิบัติการเปิดเรียนแบบ On-site 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนจินดาพรขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ ได้มาอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากร เรื่องการใช้ชุดตรวจ ATK และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ครูและบุคลากรทุกคนได้ตรวจหาเชื้อโควิดด้วย      ชุดตรวจ ATK และรายงานผลการตรวจต่อกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยค่ะ

sasdasdads

05 สิงหาคม 2564 เวลา 10:17 น.

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

     Self-Assessment Report : SAR

         ประจำปีการศึกษา 2563

sasdasdads

13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:47 น.

   - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด -
            ของเชื้อโรคโควิด 19


      โรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน
เป็น online
โดยทุกระดับชั้นจะมีการเรียนการสอน
 ผ่าน โปรแกรม zoom มีการบันทึกวิดีโอการสอน
           และโพสในกลุ่มปิดของห้องเรียน


         ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2564         

sasdasdads

12 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:32 น.

     มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา      

              โรงเรียนจินดาพร
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น เตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-อนุบาล 3
         ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-4

หลักสูตร 

Regular Program (RP)

Mini English Program (MEP)

English As Second Language (ESL)

 

sasdasdads

19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:11 น.

ปิดเทอมก็ยังสนุก!! 

โรงเรียนจินดาพรจัดแคมป์ช่วงปิดเทอม November Camp 2020 สำหรับน้องๆ เตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-3, และพี่ประถม 1-3

มีทั้งการเรียนวิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมความรู้เรียนต่อเทอมต่อไป, เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน อีกทั้งกิจกรรมมากมาย เช่น งานศิลปะ งานประดิษฐ์ ทำอาหาร แดนซ์ และว่ายน้ำ