หลักสูตรประถมศึกษา


โรงเรียนจินดาพร แผนกประถม เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักกระทรวงศึกษาธิการ
มี 2 โปรแกรม คือ
1. MEP (Mini English Program) เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูเจ้าของภาษา 5 คาบเรียนต่อสัปดาห์
2. ESL (English as Second Languate) เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูเจ้าของภาษา 5 คาบเรียนต่อสัปดาห์ และเพิ่มชั่วโมงเรียนกับครูต่างชาติคือวิชาคณิตศาสตร์ 3 คาบเรียน และวิทยาศาสตร์ 2 คาบเรียน (เรียนกับครูต่างชาติรวม 10 คาบเรียนต่อสัปดาห์) 
    นอกจากนี้ยังมีวิชาพิเศษอื่นๆ คือ คอมพิวเตอร์, นาฏศิลป์, พลศึกษา(มีสระว่ายน้ำบนอาคาร) และภาษาจีน 

สอบถาม : โทร 02 337 4989 หรือ Facebook "โรงเรียนจินดาพร"