หลักสูตรประถมศึกษา


โรงเรียนจินดาพร แผนกประถม เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักกระทรวงศึกษาธิการ
มี 2 โปรแกรม คือ
1. MEP (Mini English Program) เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูเจ้าของภาษา 5 คาบเรียนต่อสัปดาห์
2. ESL (English as Second Languate) เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูเจ้าของภาษา 5 คาบเรียนต่อสัปดาห์ และเพิ่มชั่วโมงเรียนกับครูต่างชาติคือวิชาคณิตศาสตร์ 3 คาบเรียน และวิทยาศาสตร์ 2 คาบเรียน (เรียนกับครูต่างชาติรวม 10 คาบเรียนต่อสัปดาห์) 
    นอกจากนี้ยังมีวิชาพิเศษอื่นๆ คือ คอมพิวเตอร์, นาฏศิลป์, พลศึกษา(มีสระว่ายน้ำบนอาคาร) และภาษาจีน 

สอบถาม : โทร 02 337 4989 หรือ Facebook "โรงเรียนจินดาพร"where does it come from?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.