เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ข่าวสาวและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา
แนะนำเกี่ยวกับ โรงเรียนจินดาพร
สารจากผู้รับใบอนุญาต

" รากฐานของตึกอยู่ที่อิฐ รากฐานของชีวิตอยู่ที่การศึกษา "

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด และมีมาตรฐานสากล โดยมุ่งให้เด็กทุกคนมีความรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับเด็กทุกคน โรงเรียนอนุบาลจินดาพรตระหนัก และให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้

ทำให้โรงเรียนอนุบาลจินดาพรประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองตลอดมา

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ร้อยตรีจินดา ตันตราจิณ

ผู้รับใบอนุญาต

วางรากฐานอนาคตให้บุตรหลานของท่าน วันนี้ที่... โรงเรียนจินดาพร

มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบของนักเรียน ดูแลความปลอดภัย และเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด

 

" โลกแห่งจิตนาการคงกว้างไกลไร้ขอบเขต ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างสานต่อการเรียนรู้ให้เด็กน้อยได้เติบโตในโลกแห่งการศึกษาอย่างสมบูรณ์ "ว่ายน้ำ

การเรียนว่ายน้ำ

ข่าวสารและกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
05 สิงหาคม 2564

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

     Self-Assessment Report : SAR

         ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนักเรียน 2564
12 กรกฎาคม 2564

     มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา      

              โรงเรียนจินดาพร
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น เตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-อนุบาล 3
         ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-4

หลักสูตร 

Regular Program (RP)

Mini English Program (MEP)

English As Second Language (ESL)

 

เรียน on line ให้สนุก
13 กรกฎาคม 2564

   - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด -
            ของเชื้อโรคโควิด 19


      โรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน
เป็น online
โดยทุกระดับชั้นจะมีการเรียนการสอน
 ผ่าน โปรแกรม zoom มีการบันทึกวิดีโอการสอน
           และโพสในกลุ่มปิดของห้องเรียน


         ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2564         

November camp 2020
19 พฤศจิกายน 2563

ปิดเทอมก็ยังสนุก!!

โรงเรียนจินดาพรจัดแคมป์ช่วงปิดเทอม November Camp 2020 สำหรับน้องๆ เตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-3, และพี่ประถม 1-3

มีทั้งการเรียนวิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมความรู้เรียนต่อเทอมต่อไป, เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน อีกทั้งกิจกรรมมากมาย เช่น งานศิลปะ งานประดิษฐ์ ทำอาหาร แดนซ์ และว่ายน้ำ

เปิดรับสมัคร November camp 2020
19 พฤศจิกายน 2563

ปิดเทอมก็ยังสนุก!! 

โรงเรียนจินดาพรจัดแคมป์ช่วงปิดเทอม November Camp 2020 สำหรับน้องๆ เตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-3, และพี่ประถม 1-3

มีทั้งการเรียนวิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมความรู้เรียนต่อเทอมต่อไป, เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน อีกทั้งกิจกรรมมากมาย เช่น งานศิลปะ งานประดิษฐ์ ทำอาหาร แดนซ์ และว่ายน้ำ


ถ้าคุณมีข้อสงสัย? หรือต้องการติดต่อเรา


หรือติดต่อ