เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ข่าวสาวและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา
แนะนำเกี่ยวกับ โรงเรียนจินดาพร
สารจากผู้รับใบอนุญาต

" รากฐานของตึกอยู่ที่อิฐ รากฐานของชีวิตอยู่ที่การศึกษา "

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด และมีมาตรฐานสากล โดยมุ่งให้เด็กทุกคนมีความรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับเด็กทุกคน โรงเรียนอนุบาลจินดาพรตระหนัก และให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้

ทำให้โรงเรียนอนุบาลจินดาพรประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองตลอดมา

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ร้อยตรีจินดา ตันตราจิณ

ผู้รับใบอนุญาต

วางรากฐานอนาคตให้บุตรหลานของท่าน วันนี้ที่... โรงเรียนจินดาพร

มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบของนักเรียน ดูแลความปลอดภัย และเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด

 

" โลกแห่งจิตนาการคงกว้างไกลไร้ขอบเขต ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างสานต่อการเรียนรู้ให้เด็กน้อยได้เติบโตในโลกแห่งการศึกษาอย่างสมบูรณ์ "ว่ายน้ำ

การเรียนว่ายน้ำ

ข่าวสารและกิจกรรม
คลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน
07 พฤศจิกายน 2565

ขอขอบคุณคลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ สาขาพระโขนง ที่ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (วันที่ 20 - 21 กันยายน 2565)

กิจกรรมวันลอยกระทง
07 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจินดาพรจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ทั้งแผนกอนุบาลและแผนกประถม

 

วันหยุดประชุม APEC และวันสอนชดเชย
07 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนปิดทำการระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 65 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ ได้จัดวันสอนชดเชยจำนวน 3 วัน ได้แก่ 12 ธ.ค. (วันจันทร์; หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ), 7 ม.ค. (วันเสาร์), และ 16 ม.ค. (วันจันทร์, วันครู) โดยในวันดังกล่าวมีเรียนพิเศษเย็นและรถรับ-ส่งบริการตามปกติ

"กล้าใหม่..ใฝ่รู้" ปีที่ 17
07 พฤศจิกายน 2565

ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม workshop กับ อ.สังคม ทองมี ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสีบนเฟรมในโครงการ "กล้าใหม่..ใฝ่รู้" ขนาด 2x3 เมตร ที่หอประชุมมหิศร จัดโดยธนาคารไทยพาณิช จำกัด

กิจกรรมวันสุดท้าย October Camp 2022
07 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมวันสุดท้าย October Camp 2022 โรงเรียนจินดาพร ขอบคุณนักเรียนและคุณครูทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสีสันให้กับช่วงเวลาปิดเทอมของเรา

Project Approach
12 กันยายน 2565

โรงเรียนจินดาพรจัดการแข่งขันนำเสนอผลการศึกษาการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

Project Approach
07 กันยายน 2565

โรงเรียนจินดาพรจัดการแข่งขันนำเสนอผลการศึกษาการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 2565 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3
วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5

กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนรถตู้
06 กันยายน 2565

โรงเรียนจินดาพรตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและความสูญเสีย โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนรถตู้ จัดอบรมแก่บุคลากร มีการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและฝึกปฏิบัติตนเพื่อเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่บนรถ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี...ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ร่วมกันได้หารือถึงแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการให้ความรู้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อทราบวิธีปฏิบัติตน ตลอดจนการช่วยเหลือตนเองหากตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรงเรียนจะให้ความสำคัญและปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัดต่อไปเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจินดาพรทุกคน

กิจกรรมวิทยาศาสตร์
06 กันยายน 2565

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

การแสดงการทดลองวิทยาศาสตร์จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และทีม MAD SCI และการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ

และการทดลองวิทยาศาสตร์ในแต่ละห้องเรียน

กิจกรรมตักบาตรต้นเดือน 
06 กันยายน 2565

กิจกรรมตักบาตรต้นเดือน 

ขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครองและคุณครูทุกท่าน

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
06 กันยายน 2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

โรงเรียนจินดาพร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
06 กันยายน 2565

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดทุ่งเศรษฐีในวันนี้ มีตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.5 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมียอดเงินทำบุญจากทั้งแผนกอนุบาลและแผนกประถม รวมทั้งสิ้น 75,000 บาท พร้อมสิ่งของและจตุปัจจัยจำนวนมาก 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565
06 กันยายน 2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งประกอบด้วยการแสดง เรื่อง "พระอภัยมณี", การแสดงจากนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์และชมรม Dance ของโรงเรียน

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2565
06 กันยายน 2565

โรงเรียนจินดาพรได้รับความร่วมมือจากวิทยากรและเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ ให้ความรู้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร เรื่องการป้องกันไฟไหม้ รู้จักอุปกรณ์ดับเพลิง และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ร่วมถึงปฏิบัติการซ้อมหนีไฟบนอาคารเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
06 กันยายน 2565

ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั้ง 4 พรรค ได้ประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรค ทุกพรรคมุ่งมั่น ตั้งใจ มีเป้าหมายที่ดี และมุ่งช่วยพัฒนาโรงเรียนจินดาพรของเรา

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี
06 กันยายน 2565

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนระดับชั้น ตอ.- ป.4 โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลวิภาราม

Project Approach
06 กันยายน 2565

ผลงานทางวิชาการที่นักเรียน อ.3-ป.4 ร่วมกันสร้างสรรค์ตลอดช่วงเวลาของการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach โดยครูประจำชั้นในฐานะที่ปรึกษาโครงการได้พานักเรียนศึกษาหัวข้อที่สนใจและบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ สังเกตได้ว่าเด็กๆมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้มาก

SAR ปีการศึกษา 2564
04 กรกฎาคม 2565

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

     Self-Assessment Report : SAR

         ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการฉบับ update สำหรับเดือน เม.ย. - พ.ค. 2565
21 เมษายน 2565

กำหนดการฉบับ update สำหรับเดือน เม.ย. - พ.ค. 2565 

กิจกรรมปฐมนิเทศและพบครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2565 โดยเลื่อนจาก 25-29 เม.ย. เป็น 2-6 พ.ค.

แนวปฏิบัติสำหรับการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
21 เมษายน 2565

แนวปฏิบัติสำหรับการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน Summer Camp 2022

 


ถ้าคุณมีข้อสงสัย? หรือต้องการติดต่อเรา


หรือติดต่อ