เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ข่าวสาวและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา
แนะนำเกี่ยวกับ โรงเรียนจินดาพร
สารจากผู้รับใบอนุญาต

" รากฐานของตึกอยู่ที่อิฐ รากฐานของชีวิตอยู่ที่การศึกษา "

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด และมีมาตรฐานสากล โดยมุ่งให้เด็กทุกคนมีความรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับเด็กทุกคน โรงเรียนอนุบาลจินดาพรตระหนัก และให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้

ทำให้โรงเรียนอนุบาลจินดาพรประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองตลอดมา

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ร้อยตรีจินดา ตันตราจิณ

ผู้รับใบอนุญาต

วางรากฐานอนาคตให้บุตรหลานของท่าน วันนี้ที่... โรงเรียนจินดาพร

มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบของนักเรียน ดูแลความปลอดภัย และเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด

 

" โลกแห่งจิตนาการคงกว้างไกลไร้ขอบเขต ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างสานต่อการเรียนรู้ให้เด็กน้อยได้เติบโตในโลกแห่งการศึกษาอย่างสมบูรณ์ "ว่ายน้ำ

การเรียนว่ายน้ำ

ข่าวสารและกิจกรรม
Project Approach
12 กันยายน 2565

โรงเรียนจินดาพรจัดการแข่งขันนำเสนอผลการศึกษาการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

Project Approach
07 กันยายน 2565

โรงเรียนจินดาพรจัดการแข่งขันนำเสนอผลการศึกษาการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 2565 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3
วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5

กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนรถตู้
06 กันยายน 2565

โรงเรียนจินดาพรตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและความสูญเสีย โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนรถตู้ จัดอบรมแก่บุคลากร มีการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและฝึกปฏิบัติตนเพื่อเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่บนรถ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี...ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ร่วมกันได้หารือถึงแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการให้ความรู้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อทราบวิธีปฏิบัติตน ตลอดจนการช่วยเหลือตนเองหากตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรงเรียนจะให้ความสำคัญและปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัดต่อไปเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจินดาพรทุกคน

กิจกรรมวิทยาศาสตร์
06 กันยายน 2565

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

การแสดงการทดลองวิทยาศาสตร์จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และทีม MAD SCI และการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ

และการทดลองวิทยาศาสตร์ในแต่ละห้องเรียน

กิจกรรมตักบาตรต้นเดือน 
06 กันยายน 2565

กิจกรรมตักบาตรต้นเดือน 

ขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครองและคุณครูทุกท่าน

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
06 กันยายน 2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

โรงเรียนจินดาพร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
06 กันยายน 2565

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดทุ่งเศรษฐีในวันนี้ มีตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.5 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมียอดเงินทำบุญจากทั้งแผนกอนุบาลและแผนกประถม รวมทั้งสิ้น 75,000 บาท พร้อมสิ่งของและจตุปัจจัยจำนวนมาก 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565
06 กันยายน 2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งประกอบด้วยการแสดง เรื่อง "พระอภัยมณี", การแสดงจากนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์และชมรม Dance ของโรงเรียน

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2565
06 กันยายน 2565

โรงเรียนจินดาพรได้รับความร่วมมือจากวิทยากรและเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ ให้ความรู้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร เรื่องการป้องกันไฟไหม้ รู้จักอุปกรณ์ดับเพลิง และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ร่วมถึงปฏิบัติการซ้อมหนีไฟบนอาคารเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
06 กันยายน 2565

ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั้ง 4 พรรค ได้ประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรค ทุกพรรคมุ่งมั่น ตั้งใจ มีเป้าหมายที่ดี และมุ่งช่วยพัฒนาโรงเรียนจินดาพรของเรา

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี
06 กันยายน 2565

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนระดับชั้น ตอ.- ป.4 โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลวิภาราม

Project Approach
06 กันยายน 2565

ผลงานทางวิชาการที่นักเรียน อ.3-ป.4 ร่วมกันสร้างสรรค์ตลอดช่วงเวลาของการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach โดยครูประจำชั้นในฐานะที่ปรึกษาโครงการได้พานักเรียนศึกษาหัวข้อที่สนใจและบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ สังเกตได้ว่าเด็กๆมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้มาก

SAR ปีการศึกษา 2564
04 กรกฎาคม 2565

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

     Self-Assessment Report : SAR

         ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการฉบับ update สำหรับเดือน เม.ย. - พ.ค. 2565
21 เมษายน 2565

กำหนดการฉบับ update สำหรับเดือน เม.ย. - พ.ค. 2565 

กิจกรรมปฐมนิเทศและพบครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2565 โดยเลื่อนจาก 25-29 เม.ย. เป็น 2-6 พ.ค.

แนวปฏิบัติสำหรับการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
21 เมษายน 2565

แนวปฏิบัติสำหรับการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน Summer Camp 2022

 

กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจเมตตา และรู้จักแบ่งปัน
07 กุมภาพันธ์ 2565

. .โรงเรียนจินดาพรและโรงเรียนในเครือ จัดกิจกรรมทำบุญมอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุทุกคน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจเมตตาและรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม โรงเรียนจะดำเนินการรวบรวมและนำไปส่งมอบในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

สัปดาห์แสนสนุก
07 กุมภาพันธ์ 2565

"Project Approach"

สนุกกับการศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่แต่ละห้องสนใจ..

นำเสนอหัวข้อและผลการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ นำความรู้เดิมมาพัฒนาเพื่อต่อยอดได้อย่างสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

"ซินเจียอยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้"
07 กุมภาพันธ์ 2565

"วันตรุษจีน" 

เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
18 มกราคม 2565

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น เตรียมอนุบาล, อ.1-อ.3, และ ป.1-ป.5 เปิดสอน   3 หลักสูตร ได้แก่ Regular Program (RP), Mini English Program (MEP), และ English as Second Language (ESL) ชั้น อ.1 และ ป.1 รับจำกัด จำนวนชั้นละ 5 ห้องเรียน สอบถามระเบียบการและนัดเยี่ยมชมโรงเรียน โทร. 02 337 4989-90 (แผนกอนุบาล, ซ.ทุ่งเศรษฐี    แยก 39) และ 02 102 8057-58 (แผนกประถม, ซ.ทุ่งเศรษฐี แยก 19) เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น., เสาร์ 08.00-14.00 น.

27 ธันวาคม 2564

กิจกรรมวันคริสต์มาส 

นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ   

มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ

และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของไทย

และตะวันตก


ถ้าคุณมีข้อสงสัย? หรือต้องการติดต่อเรา


หรือติดต่อ