เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ข่าวสาวและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา
แนะนำเกี่ยวกับ โรงเรียนจินดาพร
สารจากผู้รับใบอนุญาต

" รากฐานของตึกอยู่ที่อิฐ รากฐานของชีวิตอยู่ที่การศึกษา "

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด และมีมาตรฐานสากล โดยมุ่งให้เด็กทุกคนมีความรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับเด็กทุกคน โรงเรียนอนุบาลจินดาพรตระหนัก และให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้

ทำให้โรงเรียนอนุบาลจินดาพรประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองตลอดมา

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ร้อยตรีจินดา ตันตราจิณ

ผู้รับใบอนุญาต

วางรากฐานอนาคตให้บุตรหลานของท่าน วันนี้ที่... โรงเรียนจินดาพร

มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบของนักเรียน ดูแลความปลอดภัย และเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด

 

" โลกแห่งจิตนาการคงกว้างไกลไร้ขอบเขต ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างสานต่อการเรียนรู้ให้เด็กน้อยได้เติบโตในโลกแห่งการศึกษาอย่างสมบูรณ์ "ว่ายน้ำ

การเรียนว่ายน้ำ

ข่าวสารและกิจกรรม
SAR ปีการศึกษา 2564
04 กรกฎาคม 2565

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

     Self-Assessment Report : SAR

         ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการฉบับ update สำหรับเดือน เม.ย. - พ.ค. 2565
21 เมษายน 2565

กำหนดการฉบับ update สำหรับเดือน เม.ย. - พ.ค. 2565 

กิจกรรมปฐมนิเทศและพบครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2565 โดยเลื่อนจาก 25-29 เม.ย. เป็น 2-6 พ.ค.

แนวปฏิบัติสำหรับการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
21 เมษายน 2565

แนวปฏิบัติสำหรับการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน Summer Camp 2022

 

กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจเมตตา และรู้จักแบ่งปัน
07 กุมภาพันธ์ 2565

. .โรงเรียนจินดาพรและโรงเรียนในเครือ จัดกิจกรรมทำบุญมอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุทุกคน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจเมตตาและรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม โรงเรียนจะดำเนินการรวบรวมและนำไปส่งมอบในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

สัปดาห์แสนสนุก
07 กุมภาพันธ์ 2565

"Project Approach"

สนุกกับการศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่แต่ละห้องสนใจ..

นำเสนอหัวข้อและผลการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ นำความรู้เดิมมาพัฒนาเพื่อต่อยอดได้อย่างสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

"ซินเจียอยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้"
07 กุมภาพันธ์ 2565

"วันตรุษจีน" 

เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
18 มกราคม 2565

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น เตรียมอนุบาล, อ.1-อ.3, และ ป.1-ป.5 เปิดสอน   3 หลักสูตร ได้แก่ Regular Program (RP), Mini English Program (MEP), และ English as Second Language (ESL) ชั้น อ.1 และ ป.1 รับจำกัด จำนวนชั้นละ 5 ห้องเรียน สอบถามระเบียบการและนัดเยี่ยมชมโรงเรียน โทร. 02 337 4989-90 (แผนกอนุบาล, ซ.ทุ่งเศรษฐี    แยก 39) และ 02 102 8057-58 (แผนกประถม, ซ.ทุ่งเศรษฐี แยก 19) เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น., เสาร์ 08.00-14.00 น.

27 ธันวาคม 2564

กิจกรรมวันคริสต์มาส 

นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ   

มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ

และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของไทย

และตะวันตก

คู่มือผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
20 ธันวาคม 2564

คู่มือผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564

 

กิจกรรมรักการออม 2564
22 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนจินดาพรจัด "กิจกรรมรักการออม"

เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนเกิดนิสัยประหยัด รู้จักออม และเป็นช่องทางให้ผู้ปกครองได้ ออมเงินเพื่อนักเรียน 

กิจกรรมวันลอยกระทง 2564
19 พฤศจิกายน 2564

ลอยกระทงแบบ New normal

เราได้รื่นเริงกับการประดิษฐ์กระทงและสนุกสนานไปกับเสียงดนตรี ขอขอบคุณทุกความร่วมมือที่ดีจากนักเรียน ผู้ปกครองและคุณครูทุกท่าน แม้งานปีนี้ไม่ได้จัดเสมือนจริงเหมือนปีก่อนแต่คุณครูก็ตั้งใจจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกและสุขไปกับงานลอยกระทง

แนวปฎิบัติการเปิดเรียนแบบ On-site
19 พฤศจิกายน 2564

แนวปฎิบัติการเปิดเรียนแบบ On-site 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนจินดาพรขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ ได้มาอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากร เรื่องการใช้ชุดตรวจ ATK และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ครูและบุคลากรทุกคนได้ตรวจหาเชื้อโควิดด้วย      ชุดตรวจ ATK และรายงานผลการตรวจต่อกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยค่ะ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
05 สิงหาคม 2564

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

     Self-Assessment Report : SAR

         ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนักเรียน 2564
12 กรกฎาคม 2564

     มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา      

              โรงเรียนจินดาพร
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น เตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-อนุบาล 3
         ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-4

หลักสูตร 

Regular Program (RP)

Mini English Program (MEP)

English As Second Language (ESL)

 

เรียน on line ให้สนุก
13 กรกฎาคม 2564

   - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด -
            ของเชื้อโรคโควิด 19


      โรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน
เป็น online
โดยทุกระดับชั้นจะมีการเรียนการสอน
 ผ่าน โปรแกรม zoom มีการบันทึกวิดีโอการสอน
           และโพสในกลุ่มปิดของห้องเรียน


         ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2564         

November camp 2020
19 พฤศจิกายน 2563

ปิดเทอมก็ยังสนุก!!

โรงเรียนจินดาพรจัดแคมป์ช่วงปิดเทอม November Camp 2020 สำหรับน้องๆ เตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-3, และพี่ประถม 1-3

มีทั้งการเรียนวิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมความรู้เรียนต่อเทอมต่อไป, เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน อีกทั้งกิจกรรมมากมาย เช่น งานศิลปะ งานประดิษฐ์ ทำอาหาร แดนซ์ และว่ายน้ำ

เปิดรับสมัคร November camp 2020
19 พฤศจิกายน 2563

ปิดเทอมก็ยังสนุก!! 

โรงเรียนจินดาพรจัดแคมป์ช่วงปิดเทอม November Camp 2020 สำหรับน้องๆ เตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-3, และพี่ประถม 1-3

มีทั้งการเรียนวิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมความรู้เรียนต่อเทอมต่อไป, เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน อีกทั้งกิจกรรมมากมาย เช่น งานศิลปะ งานประดิษฐ์ ทำอาหาร แดนซ์ และว่ายน้ำ


ถ้าคุณมีข้อสงสัย? หรือต้องการติดต่อเรา


หรือติดต่อ