เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น
แนะนำเกี่ยวกับ โรงเรียนจินดาพร
รากฐานของตึกอยู่ที่อิฐ รากฐานของชีวิตอยู่ที่การศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด และมีมาตรฐานสากล โดยมุ่งให้เด็กทุกคนมีความรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับเด็กทุกคน โรงเรียนอนุบาลจินดาพรตระหนัก และให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้

ทำให้โรงเรียนอนุบาลจินดาพรประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองตลอดมา

เกี่ยวกับโรงเรียนจินดาพร

มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบของนักเรียน ดูแลความปลอดภัย และเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด

sasdasdads

ข่าวสารใหม่ 2

sasdasdads

ข่าวสารใหม่

sasdasdads

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

sasdasdads

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.แข่งขันว่ายน้ำประจำปี ระดับอนุบาล โรงเรียนจินดาพร

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.